Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2015

badgyal
Jest najlepszy, ale nigdy mu tego nie mówiłam.
— JamesBond, Świat to za mało, 1999
Reposted frommarysia marysia viaCogito Cogito

February 23 2015

badgyal
Nikt nie rozumie sensu w mojej walce.Taka po prostu jestem.Za nic nie zrezygnuje.To jestem ja.

-me
badgyal
7712 875f
Reposted byiwillkillmyself iwillkillmyself
badgyal
7702 c5b4
Reposted bywronaspierdzielonazodynniwie

February 17 2015

badgyal
Teraz w tym wszystkim widzę prawdziwą Ja.
To jestem Ja.
badgyal

February 16 2015

badgyal
Powód dla którego nie trawię Dnia Walentynek.
Problem leży w tym,że wszystkie się chwalicie..."Kupił mi wielkiego misia","Podarował 10 róż i zabrał na kolację","Dał mi czekoladki i łańcuszek piękny".
Każdy On robi w tym dniu.A pomyślcie...gdyby nie to święto którykolwiek zabrałby was od tak w miejsce,gdzie jeszcze nie byłyście.Kupiłby wam róże,misia,czekoladki? W większości pewnie nie...
Dlatego nie lubię tego dnia...Nie chcę mieć faceta który przypomina mi większość z nich.Chcę go widzieć nadal "Innego".

Jeśli zaś macie takiego faceta,który obdarowuje was niematerialnymi prezentami od tak...Wtedy macie się czym chwalić.

-Dzień Walentynek.Szczęśliwsza bez "świętowania".
badgyal
8385 ff45

February 13 2015

badgyal
8163 b01b

February 08 2015

badgyal
6362 3f07
Reposted bynoisetalesambassadorofdumbckisbackhanspeterwurstmonsieurdrocherieLaFoiRRichieoski

February 07 2015

badgyal
2868 b81d

February 02 2015

badgyal
7470 3de2
Reposted byloveproofleimakid

January 31 2015

badgyal
8106 155b 500
badgyal
badgyal
1170 d7ac

January 28 2015

badgyal
9460 456a 500
LUDZIE.ZACIEKAWCIE MNIE CZYMŚ.
Reposted bychceblantao5rano chceblantao5rano
badgyal
9405 e885
badgyal
Styczeń to jest czas, kiedy witam się bez uśmiechu, mylę numery autobusów i miewam dziwne sny. Złamałam już wszystkie noworoczne postanowienia i nie jest mi wstyd. Rozmowy się nie kleją, książki leżą przerwane w połowie, słucham starych piosenek i wracam do przeszłości. Choć byłam w niej tyle razy i znam już wszystko na pamięć. To taki czas, kiedy wydaję mi się, że będzie tak już zawsze...miałko i depresyjnie. Czekam aż minie...
Reposted fromhabae habae viachceblantao5rano chceblantao5rano

January 27 2015

badgyal
3377 9643
Reposted byzupazogorkiem zupazogorkiem

January 26 2015

badgyal
0939 a38e
Boring.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl